KADROMUZ


Müdür

Doç.Dr Fikret Birdişli Müdür


Müdür Yardımcısı

Dr.Öğrt.Üyesi Ömer Faruk Derindağ Müdür Yardımcısı


Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu