İNÜSAM HAKKINDA


İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi
"24.02.2003 yılında kurulan İNÜSAM, Uluslararası Politika ve Güvenlik alanına yoğunlaşarak ihtisaslaşmayı amaçlayan bir üniversite düşünce kuruluşudur (Think Thank). "

İNÜSAM, Türkiye’ye komşu ülkeler ve uluslararası alanın önde gelen diğer aktörleri ile Türkiye’nin ikili, çok taraflı, bölgesel veya uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapılarına yönelik bilimsel araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmayı ve bu ilişkilere yönelik Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda karar seçenekleri üretmeyi amaçlamaktadır.


MİSYONUMUZ


İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi
"Merkezin öncelikli amacı Uluslararası Politika (International Politics) ve Uluslararası Güvenlik Çalışmaları (Security Studies) konularında araştırmalar yaparak Türkiye’de bir uzmanlık birikimi oluşmasına katkıda bulunmak ve bu yolla siyasal karar vericiler için kullanışlı bilimsel veriler üretmektir. "

Bu kapsamda İNÜSAM; 
a. Projeler geliştirilmesi, 
b. Lisansüstü çalışmaların desteklenmesi, 
c. Bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, 
d. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası politika, Uluslararası Güvenlik ve güvenlik politikaları, Enerji Güvenliği, Bölgesel Güvenlik Çalışmaları, İnsani Güvenlik, Barış ve Çatışma Çözümü alanlarında Türkçe literatürün zenginleşmesi için telif eserlerin yayımlanması, 
e. İlgili alanda yabancı dilde yazılan önemli kaynak eserlerin Türkçeye kazandırılması,
f. Uluslararası Politika ve Güvenlik çalışmaları alanında ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi için staj, eğitim, seminer, çalıştay vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 
g. Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerle ilgili kamuoyunun ve paydaşların doğru bilgilendirilmesi için bülten ve raporların yayımlanarak kamuoyu ve siyasal karar vericiler ile paylaşılması, 
h. İNÜSAM’ın amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, 
i.Uluslararası öğrencilere merkezimizde dönemsel olarak çalışma ve araştırma yapma olanağı sağlanması, yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir.
İNÜSAM, Türkiye’ye komşu ülkeler ve uluslararası alanın önde gelen diğer aktörleri ile Türkiye’nin ikili, çok taraflı, bölgesel veya uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapılarına yönelik bilimsel araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmayı ve bu ilişkilere yönelik Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda karar seçenekleri üretmeyi amaçlamaktadır.


VİZYONUMUZ


İnönü Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi
"İNÜSAM’ı Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip saygın bir düşünce kuruluşu haline getirmektir. "