Çağdaş Uluslararası İlişkiler ve Gürcistan’ın Olası Yanıtı: Zorluklar, Riskler, Cevaplar- Victor Kipiani

Birinci Dünya Savaşı’nın sonu ve daha sonra 21. yüzyılın kendisi uluslararası ilişkilerde zihinsel anaforlara neden

Read More

Feminizm Üzerine- Zeynep Elçin Kamalak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencisi Zeynep Elçin Kamalak ile Feminizm üzerine yapılan

Read More

Covid-19 Pandemisi Bağlamında Keynesyen Politikalar Perspektifinden Türk Ekonomisi- Muhammet Kağan KESEMEN – Muhammet Fırat İRAZ

Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü III. Sınıf Öğrencileri Muhammed Kağan Kesemen

Read More