İktidar

İktidar genel olarak başkalarının davranışlarını etkileyebilme gücü anlamına gelir. Siyasi iktidar, güce dayalı zor kullanma

Read More

Küreselleşme

Küreselleşme sosyal ilişkilerin yerel etkileşim bağlarından kopartılıp atılması (A.Gidens) Sosyal, ekonomik ve politik ilişkilerin yerel

Read More

Modernite

Modernite sanayi devriminden sonra ortaya çıkan, geleneksel yaşam biçiminden köklü kopuşu ifade eden bir terimdir.

Read More