Pandemi Risk Mozaikleri, Victor KIPIANI

GEOCASE’den Victor Kipiani’nin  Covid-19 Pandemisi ile birlikte “Dünya Değişiyor mu?” sorusuna cevap aradığı yazıyı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Kipinani görüşlerine yer verdiği yazısına şu cümlelerle başlıyor:

“Covid-19 salgını dünya çapında bir numaralı konu haline geldi ve salgının nihayetinde yenilmesinden sonra bile uzun yıllar boyunca varlığını devam ettireceğine inanıyorum.

Yine de, bu sorun tıbbi boyutunun yanı sıra, ondan daha az önemli olmayan, dünyanın siyasi ve sosyal-ekonomik düzeninin gözden geçirmesi ve dönüşümü konularını gündeme taşımaktadır.

Bu açıdan, pandemileri hem virolojik felaketler olarak hem de gerekli küresel değişimin itici güçleri olarak düşünmek ve tartışmak mantıklıdır.

Bu ölçekte herhangi bir olayı, eski ilişkiler sistemlerini paramparça eder, kuralları değiştirir, farklı tepkiler geliştirir. Daha önce yaşanan benzeri olaylar İnsanların birbirlerini ve çevrelerindeki dünyayı algılama biçimleri temelden etkilemiştir. İnsanlar benzer durumlarla insan varlığının anlamını ve bir bütün olarak toplumu yeniden değerlendirmekte bazı nesne ve olayların anlamı ve rolü yeniden ele alınmaktadır.

Kısacası, bu salgının, hem ülkemizin (Gürcistan) hem de daha geniş anlamda dünyanın sorunlarına karşı , görünmez becerilerin kullanımı veya daha önce hiç uygulamaya konmamış olanlar da dahil olmak üzere gösterebileceği  kadar özen ve yetkinlikle sorunların ele alınması gibi  birçok sonuçları olacaktır.

Genel uyarı amacıyla, bu pandeminin hızlandırdığı dönüşüm sürecinin ana ekseninin şu hayati soruyu izlediğine inanıyorum: insan toplumu daha eşitlikçi olacak mı yoksa seçkinler tarafından yönetilmeye devam edecek mi? Ya da daha da kötüsü, daha otoriter mi olacak?”

Yazının devamı için

https://www.geocase.ge/en/publications/128/the-risks-and-challenges-of-covid-19-opinions-from-georgian-and-international-viewpoints?fbclid=IwAR2vM3XV9F8S_BQWefYdHa3xuptE-Vgs_8w88EfAeFTIzAvudXQt5soKW1k

35 Paylaşımlar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.