İNUSAM’da Akademik Kariyer ve Fırsatlar Paneli

12.12.2019’da İİBF Ek Bina Konferans salonunda Lisans Üstü Eğitim, Yurt Dışı Öğrenimi, BM’de ve NATO’da staj olanakları ile ilgili öğrencilere bilgi aktarıldı. Öğrencilerin kafalarındaki soruları sorma imkanı buldukları bu panel İNUSAM araştırmacıları Doktara Öğrencileri Ali Atılgan ve Aynur Başurgan tarafından düzenlendi.


40 Paylaşımlar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.