Küreselleşme

Küreselleşme sosyal ilişkilerin yerel etkileşim bağlarından kopartılıp atılması (A.Gidens)

Sosyal, ekonomik ve politik ilişkilerin yerel bağlardan koparak dünya ölçeğinde genişlemesi.

Dünyanın iletişim, ekonomik, politik ve kültürel açılardan entegrasyonu, birbirine benzeşmesi.

Küreselleşmenin üç boyutu:

Ekonomik küreselleşme: Liberal ekonominin dünya ölçeğinde yaygınlaşması

Politik küreselleşme: Liberal demokrasinin dünya ölçeğinde yaygınlaşması

Kültürel küreselleşme: Batı medeniyeti ve değerlerinin dünya ölçeğinde yaygınlaşması

0 Paylaşımlar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.