İktidar

İktidar genel olarak başkalarının davranışlarını etkileyebilme gücü anlamına gelir. Siyasi iktidar, güce dayalı zor kullanma yetkisine sahip formel bir iktidardır. İngilizce’de bu iş için kullanılan Power kelimesi Siyaset biliminde İktidar olarak çevrilirken Uluslararası İlişkiler alanında Güç olarak çevrilir. Fizikte “enerji” ne ise. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde de “iktidar” o dur.  Michael Man’a göre iktidarın dört kaynağı vardır:

1.İdeolojik

2. İktisadi

3.Askeri

4. Siyasi

Bir toplumsal sınıfın egemenliği altında toplumsal grupların uyuşması İKTİDAR BLOĞU oluşturur. İktidar Blokları belli bir siyasi program etrafında ittifak kurarak iktidarın dizginlerini fiilen elinde tutar.

0 Paylaşımlar

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.